Warning message

The service having id "_mobile_whatsapp" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Plans i Actuacions

Posted on 29/08/2006
icona de so
Escolta l'article
veu dona | home
text:

L'acció política en els àmbits de les universitats i la recerca s'articula en un seguit de plans:
 
I Pla de recerca i innovació 2005-2008

El Pla de recerca i innovació de Catalunya 2005-2008 ha estat aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el dia 25.01.2005. Aquest Pla, ha de permetre sincronitzar de forma coherent els sistemes de ciència i tecnologia del país amb l’objectiu d’impulsar coordinadament i conjunta l' R+D i la Innovació.

Enllaç a la web
 
Pla d'inversions universitàries 2001-2006

El Pla d'inversions universitàries 2001-2006 ha estat aprovat pel Govern de la Generalitat el 12.06.2001 per un import de 402 M€. Aquest Pla inclou les inversions en infraestructures docents i en altres serveis directament relacionats amb l'activitat acadèmica universitària de les set universitats públiques presencials de Catalunya.

Enllaç a la web
 
Pla Serra i Húnter

La Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya ordena que el Govern de la Generalitat elabori i doti pressupostàriament aquest Pla, destinat a impulsar les noves figures contractuals permanents de professorat previstes per la Llei. L'1 d'agost de 2003, es va signar el conveni marc entre el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, les universitats catalanes i l'Agència per a la Quallitat del Sistema Universitari de Catalunya per desenvolupar el Pla Jaume Serra i Húnter de professorat contractat permanent.

Enllaç a la web
 
Pla pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES (Pla pilot Bolonya)

El curs 2004-2005 es posa en marxa aquest Pla amb l'objectiu de promoure l'adaptació del sistema d'ensenyament superior de Catalunya als requeriments que estableix la Declaració de Bolonya i declaracions complementàries per a l'integració en l'espai europeu de l'ensenyament superior. El curs 2005-2006 aquest Pla continua vigent i s'hi incorporen noves titulacions.

Enllaç a la web